Задача по счетоводство


Категория на документа: СчетоводствоК-т с/ка Други разходи (609) 140.00

Т.3 Закупена е съгл. данъчна фактура производствена машина с покупна стойност 6200 лв,върху която сума е начислен 20 процента ДДС.Задължението към доставчика е изплатено от разплащателната сметка в лв.По доставката на машината са платени със средства от РСЛ по данъчна фактура транспортни разходи в размер на 220лв , в която сума е вкл.ДДС.За монтаж на машината са изплатени в бр.70 лв.по опростена фактура.Производствената машина е заприходена в състава на дма по цена на продобиване.

3a) отразяване покупната цена на машината

Д-т с/ка Разходи за придобиване на дълготр.активи (613) 6200

Д-т с/ка Разчети за ДДС (453) 1240

К-т с/ка Доставчици (401) 7440

3б)отчитане плащане към доставчици

Д-т с/ка Доставчици ( 401) 7440

К-т с/ка Разплащателна сметка в лева (503) 7440

3в) отразяване на транспортните разходи

Д-т с/ка Разходи за придобиване на дълготр.активи (613) 183.34

Д-т с/ка Разчети за ДДС (453) 36.66

К-т с/ка РСЛ (503) 220.00

3г) за отразяване на монтажа по опростена фактура

Д-т с/ка Разходи за придобиване на дълготр.активи (613) 70.00

К-т с/ка Каса в лв. 70.00

3д)за заприходяване на машината -установяваме цената на придобива-

не на машината: покупна цена + транспорт + монтаж

Д-т с/ка Машини (206) 6453.34

К-т с/ка Разходи за придобиване

на дълготр.активи (613) 6453.34

Пловдивски университет ,,Паисий Хилендарски"

Счетоводство

Курсова работа

Тест4 :
Тест 17 - отг.1,2,4,5,8Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Задача по счетоводство 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.