Задача по счетоводство


Категория на документа: Счетоводство


К-т с/ка Други разходи (609)

3. За приключване на сметките от група ,,Разходи по икономически елементи " и отнасянето им в административните разходи
Д-т с/ка Административни разходи (с-ка 614)

К-т с/ка Разходи за материали(с-ка 601)

К-т с/ка Разходи за външни услуги(с-ка 602)

К-т с/ка Разходи за амортизация( с-ка603)

К-т с/ка Разходи за заплати (възнаграждения)(с-ка 604)

К-т с/ка Разходи за осигуровки (с-ка 605)

К-т с/ка Разходи за данъци , такси и др.подобни плащания. (с-ка 606)

К-т с/ка разходи за провизии (с-ка 607)

К-т с/ка Разходи за последващи оценки на активи (с-ка608)

К-т с/ка Други разходи (609)

Пример: Начислена е сумата 1200 лв. за данък сгради, застраховка и такса смет.Разходът е отнесен по функционално предназначение.

1. За начисления данък сгради , застраховка и такса смет: Д-т с/ка Разходи за данъци , такси и др.подобни плащания (606) 1200.00

К-т с/ка разчети с общините (451) 1200.00

2. За отнасяне на разхода по функционално предназначение

Д-т с/ка Административни разходи(614) 1200.00

К-т с-ка (606) 1200.00

3. За прехвърлената сума на оборота от сметка ,,Разходи за данъци , такси и др.подобни плащания" по функционално предназначение.

Д-т с/ка Административни разходи (614)

К-т с/ка ,,Разходи за данъци , такси и др.подобни плащания".(606)

Нерешена задача 29, т.2 и 3

Решение:

Т.2. Отчетени са разходи за командировка на главния счетоводител на предприятието срещу предварително получен от него служебен аванс в размер на 140.00 лв.Разходът е отнесен по функционално предназначение.

2а. Д-т с/ка Други разходи (609) 140.00

К-т с/ка Подотчетни лица (422) 140.00
2б. Д-т с/ка Административни разходи (614) 140.00Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Задача по счетоводство 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.