Задача по счетоводство


Категория на документа: Счетоводство


Теоритичен въпрос 14.2.2
Счетоводно отчитане на разходите по видове дейности

За отчитане на разходите по видове дейности , в Националния сметкоплан са предвидени следните счетоводни сметки:

- 1 - ,,Разходи за основната дейност"(611) - за основна дейност се счита дейността , която определя функционалното предназначение на дадено предприятие (промишлена , селскостопанска , търговска и др.)

- 2 - ,,Разходи за спомагателната дейност"(612) - спомагателната дейност е предназначена да обслужва основната дейност и е непосредствено свързана с нея.(напр.дейността на ремонтно - механичните цехове, електроцентрали , траспортни звена и др.)
І-3- ,,Административни разходи" (614)- тези разходи са свързани с подпомагане и осигуряване общото управление и функциониране на предприятието.

Основните счетоводни записвания са:

1. За приключване на сметките от група ,,Разходи по икономически елементи " (гр.60) и отнасянето им в основната дейност (ако са направени за нея):
Д-т с/ка Разходи за основната дейност (с-ка 611)

К-т с/ка Разходи за материали(с-ка 601)

К-т с/ка Разходи за външни услуги(с-ка 602)

К-т с/ка Разходи за амортизация( с-ка603)

К-т с/ка Разходи за заплати (възнаграждения)(с-ка 604)

К-т с/ка Разходи за осигуровки (с-ка 605)

К-т с/ка Разходи за данъци , такси и др.подобни плащания. (с-ка 606)

К-т с/ка разходи за провизии (с-ка 607)

К-т с/ка Разходи за последващи оценки на активи (с-ка608)

К-т с/ка Други разходи (609)
2.. За приключване на сметките от група ,,Разходи по икономически елементи " (гр.60)и отнасянето им в спомагателната дейност (ако са направени за нея):
Д-т с/ка Разходи за спомагателната дейност (с-ка 612)

К-т с/ка Разходи за материали(с-ка 601)

К-т с/ка Разходи за външни услуги(с-ка 602)

К-т с/ка Разходи за амортизация( с-ка603)

К-т с/ка Разходи за заплати (възнаграждения)(с-ка 604)

К-т с/ка Разходи за осигуровки (с-ка 605)

К-т с/ка Разходи за данъци , такси и др.подобни плащания. (с-ка 606)

К-т с/ка разходи за провизии (с-ка 607)

К-т с/ка Разходи за последващи оценки на активи (с-ка608)
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Задача по счетоводство 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.