Управленско счетоводство


Категория на документа: Счетоводство


2
3
4
Разходи за незавършено производтво в края


51 600
1500 х 12,00 = 18 000
18 00


1200 х 28,00 = 33 600

33 600в) Себестойност на произведения брак в наднормативния размер (табл. 12).

Таблица 12

Показатели
Преки материали разходи
Разходи за преработка
Всичко
1
2
3
4
Себестойност на произведения брак


20 000
500 х 12,00 = 6 000
6 000


500 х 28,00 = 14 000

14 000Загубите от брак в допустимите технологични норми се включват в себестойността на продукцията, т.е. третират се като физически единици с нулева стойност. Над нормативните загуби се отчитат като разходи за периода за сметка на печалбите и загубите.

Пример 3: 5

В процеса на производство се използва 2,400 литра течност на стойност 24 000 лв. Предвидени са нормативни загуби от 16,667 % (400 л.).Себестойността на готовата продукция се определя като производствените разходи се разделят на количеството на годната завършена продукция и в разглеждания пример е 12 лв./л [24 000 : (2 400 - 400)]. Ако при очакван обем производство 2000 л. са получени само 1 800 л. В този случай е реализиран брак над допустимите норми от 200 л. Общите разходи са производството са съответно:

Завършена продукция (1800 л х 12 лв.) -21 600 лв.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Управленско счетоводство 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.