Управленско счетоводство


Категория на документа: Счетоводство


Разходи за дообработка и завършване на единиците от началния запас от незавършено производство


14 400
1000 - 500 = 500500 х 12,00 = 6 000
6 000


1000 - 700 = 300300 х 28,00 = 8 400

8 400

Разходи за производство на новозапочнати единици, завършени изцяло


120 000
4000 - 1000 = 30003000 х 12,00 = 36 000
36 000


3000 х 28,00 = 84 000

84 000

Всичко разходи, лв.
27 340
41 136
158 800


б) Себестойност на крайния запас от незавършено производство (табл.11).

Таблица 11

Показатели
Преки материали разходи
Разходи за преработка
Всичко
1Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Управленско счетоводство 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.