Управленско счетоводство


Категория на документа: Счетоводство


5000


2. Определяме размера на производствените разходи за една еквивалента единица дейност (табл. 9)

Таблица 9

Показатели
Преки материални разходи
Разходи за преработка
Всичко
Текущи произв. разходи
66 000
140 000
206 000
Еквивалентни единици дейност по отн. на съответния вид разход
5 500
5 000
х
Разходи за една еквивалентна единица, лв.
12
28
х


3. Определяме себестойността на завършените готови продукти и незавършеното производство чрез остойностяване на еквивалентните им единици с размера на разхода за една еквивалентна единица дейност.

а) Себестойност на готовата продукция (табл. 10)

Таблица 10

Показатели
Преки материали разходи
Разходи за преработка
Всичко
1
2
3
4
Разходи в началния запас от незавършено производство


24 400
500 х 11,00 = 5 500
5 500


700 х 27,00 = 18 900

18 900
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Управленско счетоводство 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.