Управленско счетоводство


Категория на документа: Счетоводство


Завършени готови продукти
4000
100%
Краен запас от незавършено производство по отношение на:
1 500

*преки материали

100%
*разходи за преработка

80%
Начален запас от незавършено производтво по отношение на:
1000

*преки материали

50%
*разходи за преработка

70%


В края на месеца е установено, че са произведени 500 броя дефектни изделия, които представляват брак над допустимите норми. Дефектните изделия са изцяло завършени по всички елементи на себестойността, но негодни за употреба по предназначение.

Начислените и отчетени текущи производствени разходи за втората фаза са дадени на таблица 7.

Таблица 7

Показатели
Преки материали разходи, лв.
Разходи за преработка, лв.
Всичко производствени разходи, лв.
Себестойност на незавършеното производство в началото
5 500
18 900
24 400
Текущи производствени разходи
66 000
140 000
206 000
Всичко производствени разходи, лв.
71 500
158 900
230 400
Иска се да се определи себестойността на завършената и предадена готова продукция и незавършеното производство във втората производствена фаза при прилагане на метода "първа входяща - първа изходяща себестойност".

РЕШЕНИЕ:

1. Изчисляваме и изразяваме обема на извършената производствена дейност в звеното в еквивалентни единици, като преизчисляваме незавършените бройки изделия съобразно оценената им степен на завършеност (табл. 8).
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Управленско счетоводство 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.