Управленско счетоводство


Категория на документа: СчетоводствоПоказатели
Преки материали разходи
Разходи за преработка
Всичко
1
2
3
4
Разходи за незавършено производство


22 900
700 х 11 = 7 700
7 700800 х 19 = 15 200

15 200

Себестойност на готовите продукти


162 000
(5000+400) х 11 = 59 400
59 400


(5000+400) х 19 = 102 600

102 600

Всичко разходи, лв.
45 600
63 000
184 900


Производственият брак над нормативните размери се признава и отчита като текущи разходи за периода в отчета за приходите и разходите. Поради това той се остойностява отделно, като отделна позиция в производствения отчет, и отписва от сметката за разходи за основна дейност и се включва в общите разходи за дейността, отнасяни директно в намаление на приходите от продажба.

Пример 2: 4

През текущия месец данните за произведените готови продукти от еднофазен производствен процес в промишлено предприятие и степента на завършеност на незавършеното производство са дадени в таблица 6.

Таблица 6

Показатели
Физически единици, бр.
Степен на завършеност, %Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Управленско счетоводство 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.