Управленско счетоводство


Категория на документа: Счетоводство


1000*преки материали

70%
700

*разходи за преработка

80%

800
Нормативен брак в произ-то
400
100%
400
400
Общо еквивалентни единици дейност


6100
6200


2. Определяме размера на производствените разходи за една еквивалентна единица дейност (табл. 4).

Таблица 4

Показатели
Преки материални разходи
Разходи за преработка
Всичко
Текущи произв. разходи
67 100
117 800
184 900
Еквивалентни единици дейност по отн. на съответния вид разход
6 100
6 200
х
Разходи за една еквивалентна единица
11
19
х


3. Определяме себестойността на завършените готови продукти и незавършеното производство чрез остойностяване на еквивалентните им единици с размера на разхода за една еквивалентна единица дейност (табл. 5).

Таблица 5Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Управленско счетоводство 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.