Управленско счетоводство


Категория на документа: Счетоводство


Физически единици, бр.
Степен за завършеност, %
Завършени полуфабрикати
5000
100%
Краен запасот незавършено производство по отношение на:
1000

*преки материали

70%
*разходи за преработка

80%


В края на месеца са установени 400 броя дефектни готови изделия, които представляват брак в нормативните размери. Дефектните изделия са изцяло завършени по всички елементи на себестойността, но негодни за употреба по предназначение.

В началото на текущия месец няма незавършено производство. Начислените и отчетени текущи производствени разходи са тези от таблица 2.

Таблица 2

Показатели
Преки материални разходи, лв.
Разходи за препарботка, лв.
Общо производствени разходи, лв.
Текущи производствени разходи
67 100
117 800
184 900


Иска се да се определи себестойността на готовите полуфабрикати и незавършеното производство в първата производствена фаза.

РЕШЕНИЕ:

1. Изчисляваме и изразяваме обема на извършената производствена дейност в звеното в еквивалентни единици, като преизчисляваме незавършените бройни изделия съобразно оценената им степен на завършеност (табл. 3).

Таблица 3

Показатели
Физически единици, бр.
Степен на завършеност, %
Еквивалентни единици дейност по отн. на преките материали
Еквивалентни единици дейност по отн. на разходите за преработка
Завършени готови продукти
5000
100%
5000
5000
Краен запас от незавършено производство по отношение на:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Управленско счетоводство 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.