Учебна практика по счетоводство


Категория на документа: Счетоводство-за начисления ДДС при покупки,в случай че не са налице права за признаване на данъчния кредит,сумите се отчитат като разходи по икономически елементи:

609(Други разходи)/4531(Начислен данък за покупките)

Възоснова на дневниците за покупките и дневниците за продажбите на дванадесети всеки месец "ЦБА Търговия"ЕООД гр.В.Търново приключва ДДС сметките:

-ако се спадне начисления ДДС при покупка от начисления данък добавена стойност при продажба:

4532(Начислен данък за продажбите)/4531(Начислен данък за покупките)

-за отразяване превишението на данъчния кредит за покупки над начисления данък за продажби,което превишение се очаква да бъде възтановено от бюджета:

4538(Данък за възстановяване)/4532(Начислен данък за продажбите)

-за отразяването на данъка за внасяне като превишение на начисления данък за продажбите над начисления данък за покупките:

4532(Начислен данък за продажбите)/4539(Данък за внасяне)

-за прихващането на данъка за възтановяване от други задължения на предприятието към бюджета:

459 (Други разчети с бюджета и с ведомства)/4538(Данък за възстановяване)

-за прихващането (внасянето) на ДДС срещу признати от данъчната администрация вземания на предприятието от бюджета по различни поводи:

4539(Данък за внасяне)/452(Разчети за данък върху печалбата-при авансово надвнесен данък върху печалбата)

-за възстановяването (получаването) на данъка за възстановяване в парична форма:

503(Разплащателна сметка в левове)/4538(Данък за възстановяване)

-за внасянето на дъжимия данък в парична форма:
4539(Данък за внасяне)/503(Разплащателна сметка в левове)

Нерегистрираните по смисъла на ЗДДС лица не използват сметка453 Разчети за ДДС и другите синтетични сметки към нея.Те включват начисления ДДС в цената на придобиването на активите,които придобиват.В такъв случай те нямат право на данъчън кредит.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Учебна практика по счетоводство 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.