Теоретико-методологични проблеми при представяне и отчитане на лицензионните права


Категория на документа: Счетоводство


Сключването на лицензионни договори за ноу-хау е съпроводено с редица трудности, дължащи се на специфичните характеристики на обекта. Рискът за страните по договора е по-голям в сравнение с другите патентни лицензии, тъй като лицензодателят разкрива информация, която е възможно купувачът да разкрие на трети страни. От своя страна купувачът не може да бъде сигурен в какъв срок информацията ще остане в тайна. Лицензодателят се стреми да не разкрива изцяло същността на информацията, но купувачът не е готов да плати без да знае какво получава. Затова обикновено се сключва предварителен договор, с който купувачът се задължава да не разпространява и да не използва сведенията, получени от лицензодателя до дата на сключване на лицензионния договор. Ако го направи плаща неустойки.

Заключение

Смятам, че лицензионните сделки са много полезни с широко поле на приложение в практиката обекти на интелектуалната собственост. В резултат на техните свойства обектът може да се използва едновременно от продавача и купувача и по този начин да донесе двойно по-голяма изгода. Притежаването на лицензионно разрешение дава изключителни права на лицензополучателя и в същото време защитава собствеността, марката и репутацията на собственика, носи му допълнителни доходи. Необходимо е да бъде синхронизирано българското законодателство с международното в тази област, за да не се получават недоразумения при счетоводното отчитане на лицензиите, което да донесе още по-голяма изгода от употребата им.

??

??

??

??

2

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Теоретико-методологични проблеми при представяне и отчитане на лицензионните права 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.