Структура, отчитане на обичайно присъщите разходи на търговска банка


Категория на документа: Счетоводство


Операции в България
Операции в чужбина
Сума
%
Сума
%

2012
2011
2012
2011
2012
2011
Разходи за лихви
304,896
273,743
6,381
5,071
311,277
64,72
278,814
62,63
Разходи за такси и комисиони
9,515
8,271
0,176
0,159
9,691
2,01
8,430
1,89
Административни разходи
153,951
151,729
6,071
6,197
160,022
33,27
157,926
35,48
ОБЩО:
-
-
-
-
480,99
100
445,17
100
Както се вижда от по-горната графика групата разходи за лихви има най-голям процентен дял 62,63% за 2011г и увеличение до 64,72% през 2012г. От тук следва и че в структурата на разходите, структурата на лихвените разходи има особено значение. Тя се установява чрез относителен дял на всеки вид разходи за лихви в общата им величина. Различните разходи за лихви имат различно относително тегло в общия им обем, като най-важни са тези с най-големи тегла. От структурата на лихвените разходи се правят определени изводи за основните насоки и специализацията на банката към определени операции и дейности - например междубанкови операции, сделски с ценни книжа, кредитно обслужване на корпоративни клиенти, кредитиране на физически лица и др.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Структура, отчитане на обичайно присъщите разходи на търговска банка 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.