Стаж във фирма


Категория на документа: Счетоводство


ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА
Финансово-счетоводен факултет

ОТЧЕТ ЗА ПРОВЕДЕНО ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ
Във Фирма "Беску"ЕООД гр.Бяла

ВАРНА 2013г.

1. Местонахождение и кратка историческа справка

Седалището и адресът на управление е град Бяла, обл. Русе, ул. "Бунар Хисар"№9.

Фирмата е съществува от 1974г. с решение на Окръжния Народен Съвет, град Русе като поделение на ДСП "Благоустройствени строежи" град Русе.

През 1977г. с решение на Окръжния Народен Съвет-гр. Русе се образува в "Благоустройство и комунално стопанство"

През 1989г. с Решение на Районен съд Русе фирмата е вписана в ТР като "Беску" ЕООД.

През 2008г. поради влошено финансово състояние на фирма Бяла Транспорт, занимаваща се с автотранспорт, става част от спомагателната дейност на фирма "Беску"ЕООД.

2. Предмет на дейност

Фирма "Беску"ЕООД е с традиции при изпълнение на обекти при изграждане, реконструкции, модернизация и основен ремонт на техническата и социална инфраструктура на община Бяла. Изпълнява и набираеми обекти от жилищно и битово строителство, асфалтополагане, тротоари, канализации и други. Фирмата се съобразява с всички технически изисквания за качествено изпълнение на СМР и влагане на качествени материали. Спазват се правилата по ЗБУТ и ППО.

. Има и две спомагателни дейности. Едната е свързана със сметосъбиране на отпадъци в града, а другата е свързана с градския и извън градския обществен транспорт на Община Бяла.

3. Правен статут

Фирмата е еднолично дружество с ограничена отговорност със 100% общинско участие.

4. Организационна и управленска структура

Дружеството се ръководи от управител, който се избира от Общински съвет град Бяла.

На пряко подчинение на управителя е отдел "Управление" който включва следните длъжности:

1.Финансов мениджър

2.Служител човешки ресурси

3.Инспектор здраве и безопасност и ценообразуване

4.Отчетник в счетоводството

5.Касиер в счетоводството

Отдел "Строителство" се ръководи от техник строителство, пряко подчинен на управителя. В състава на отдела влизат заварчик, работници в строителството, работници поддръжка на пътища.

Отдел "Строителна механизация и автотранспорт" се ръководи от механик, пряко подчинен на управителя. В състава на отдела влизат шофьори на специализирани автомобили, машинист и шофьори на лекотоварни автомобили.

Отдел "Пътнически превози" се ръководи от организатор пътнически транспорт, пряко подчинен на управителя. В състава му влизат служители издаващи пътнически билети, кондуктори, отчетник, механик,шофьори на автобуси.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Стаж във фирма 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.