Сравнение между управленското счетоводство и финансовото счетоводство


Категория на документа: СчетоводствоИкономически университет - Варна
Финансово - счетоводен факултет

по Управленско счетоводство

на тема:

Сравнение между управленското счетоводство и финансовото счетоводство

Варна
2013

Задача № 1
Да се посочи характерните за Управленското и Финансовото счетоводство обекти:

Обяснение
ФС
УС
1.
Документиране на стопански факти


2.
Всички количествени измерители се посочват при


3.
Има за цел да предостави вярна, честна и точна информация


4.
Изготвяне на финансови отчети


5.
Осигурява количествена информация на оперативно, тактическо и стратегическо ниво


6.
Икономическа ефективност, разбираемост и лесен достъп до информация


7.
Потребители на информация са външни за предприятието лица


8.
Исторически възникнал като счетоводство на разходите

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Сравнение между управленското счетоводство и финансовото счетоводство 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.