Счетоводството в системата на икономиката


Категория на документа: Счетоводство


Счетоводство Лекция 1
26.09.13

Счетоводството в системата на икономиката

1. Обща характеристика на стопанската отчетност и отчетната икономическа информация
- Човешкото общество съществува благодарение на непрекъснатото производство и възпроизводство на Материални блага ( МБ ) . Дейността на хората, свързана с производството и възпроизводствово на МБ се нарича стопанска дейност ( СД ) . Съдържанието на СД дават множеството стопански операци ( СО ) . СД се осъществява в определени стопански единици ( СЕ ) - предприятия . Управлението на предприятията се основана на базата на информация.
Икономическа система - предприятието
- Управляваща подсистема
- Управлявана подсистема
+командна информация
+отчетна икономическа информация
Стопанска отчетност - етапи

А) Възприемане и количествено измерване на стопанските факти, явления и процеси

Б) Регистриране на стопанските факти , явления и процеси
Първично отчитане и първични показатели

В) Обобщаване и обработка на първичните показатели
Вторично отчитане и обобщени ( производни,сводни) показатели

2. Измерители в СО
2.1.Натурални измерители

- измерване с изключителна точност ( килограм, литър, метър, дължина и др)

- недостатък - не дават възможност за обобщение

2.2. Трудови измерители

- измерване на количеството вложен труд ( час, ден, човекоден и др. )

- недостатък - не дават самостоятелно възможност за продължение

2.3. Стойностни ( парични) измерители ( лев , евро , долар и др. )

- имат всеобщо приложение

- определят стойностния размер на вложения труд

- Допълва натуралните и трудови измерители

- дава възможност за обобщение и обработкана информацията
3. Видове СО

3.1. Оперативна отчетност

-прилага се във вътрешни подструктурни подразделения в предприятията

-не е изградена като стройна системаСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Счетоводството в системата на икономиката 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.