Счетоводно отчитане на разчетите с ПОЛ (подотчетни лица). Сравнение между частния и публичния сектор.


Категория на документа: Счетоводство


Д-т с-ки гр. 60 Разходи по икономически елементи
Д-т с-ка 4531 ДДС

К-т с-ка 422 Подотчетни лица

4. При отчитане на разходите за командировка
Д-т с-ка 609 Други разходи

К-т с-ка 422 Подотчетни лица
Д-т с-ки от гр. 61 Разходи за дейността

К-т с-ка 609 Други разходи

5. При възстановяване на неизразходваните суми чрез приходен касов ордер
Д-т с-ка 501 Каса

К-т с-ка 422 Подотчетни лица

6. При удържане на суми при случай на преаразход
Д-т с-ка 422 Подотчетни лица

К-т с-ка 501 Каса

3. Отчитане на разчетите с подотчетни лица в публичния сектор

По принцип разчетите с подотчетни лица са вземания на предприятието срещу бъдещи парични плащания. За тяхното счетоводно отчитане са предвидени сметките от подгрупа 426 Подотчетни лица. Посочените в подгрупата сметки 4261 Вземания от подотчетни местни лица и 4262 Вземания от подотчетни чуждестранни лица са активни, балансови и се дебитират при предоставяне на паричния аванс, а се кредитират при неговото отчитане срещу съответни документи. Кредитно салдо по сметките е изключение и е възможно в случай, че подотчетното лице е изплатило суми по предоставените документи за своя сметка, надвишаващи отпуснатия аванс.

Нужно е да се има предвид, че независимо от наименованията на посочените сметки, по тях може да се отчитат аванси, педоставени на подотчетните лица както в лева, така и в чуждестранна лавута, което налага организирането на подходяща аналитична отчетност, освен по отделни подотчетни лица, така и по вид валута.

За отчитането на разчетите с подотчетните лица се съставят следните счетоводни статии:

1. За предоставения паричен аванс срещу предстоящи разходи, съгласно разходен касов ордер в лева:
Д-т с-ка 4261 Вземания от подотчетни местни лица
или
Д-т с-ка 4262 Вземания от подотчетни чуждестранни лица

К-т с-ка 5011 Касови наличности в левове

2. За предоставения паричен аванс срещу предстоящи разходи, съгласно разходен касов ордер във валута, по централния курс на съответната валута за деня:
Д-т с-ка 4261 Вземания от подотчетни местни лица
или
Д-т с-ка 4262 Вземания от подотчетни чуждестранни лица

К-т с-ка 5012 Касови наличности във валута

В редки случаи авансът може да бъде предоставен и безкасово, например при теглене на суча от банкова сметка. В този случай в горните статии се кредитират сметки 5013 Текущи банкови сметки в левове и 5014 Текущи банкови сметки във валута.

3. За отчитане на предоставения аванс срещу командировка с полагащите се суми за командировъчни разходи, съгласно авансов отчет и приложени разходооправдателни документи:
Д-т с-ка 6094 Разходи за командировка в страната
или
Д-т с-ка 6095 Разходи за командировка в чужбинаСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Счетоводно отчитане на разчетите с ПОЛ (подотчетни лица). Сравнение между частния и публичния сектор. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.