Счетоводно отчитане на разчетите с ПОЛ (подотчетни лица). Сравнение между частния и публичния сектор.


Категория на документа: Счетоводство


Курсова работа по дисциплината
"Бюджетно счетоводство"
Счетоводно отчитане на разчетите с ПОЛ (подотчетни лица). Сравнение между частния и публичния сектор.

Съдържание

1. Характеристика, счетоводно отчитане и операции на разчетите с подотчетни лица
2. Отчитане на разчетите с подотчетните лица в частния сектор
3. Отчитане на разчетите с подотчетни лица в публичния сектор
4. Пример

1.Характеристика, счетоводно отчитане и операции на разчетите с подотчетни лица

По своята същност подотчетни лица са длъжностни лицаот персонала на бюджетното предприятие, на които се предоставят авансово парични средства за финансиране на бъдещи парични разходи /за командировки, за закупуване на материални и нематериални активи и други/.

Счетоводни сметки за отчитане на разчети с подотчетни лица

По своя характер разчетите с подотчетни лица са вземания на бюджетните предприятия. За тяхното счетоводно отчитане към подгрупа сметки 426 Подотчетни лица са предвидени две синтетични сметки - сметка 4261 Вземания от подотчетни местни лица и сметка 4262 Вземания от подотчетни чуждестаранни лица.

Сметките са активни, балансови и се дебитират при предоставяне средства по аванса, а се кредитират при неговото отчитане.

Стопански операции и счетоводни статии

При предоставяне на паричен аванс на подотчетни лице:
Д-т с-ка 4261 Вземания от подотчетни лица,
или
Д-т с-ка 4262 Вземания от подитчетни чуждестранни лица

К-т с-ка 5011 Касови наличности в лева,
или

К-т с-ка 5012 Каесови наличности във валута

При отчитане на предоставен аванс срещу командировка:
Д-т с-ка 6094 Разходи за командировка в страната,
или
Д-т с-ка 6095 Разходи за командировки в чужбина

К-т с-ка 4261 Вземания от подотчетни местни лица,

или

К-т с-ка 4262 Вземания от подотчетни чуждестранни лица

За закупените от подотчетното лице материални и нематериални активи, ще се състави счетоводната статия:

Д-т с-ки от група 20 Дълготрайни материални активи,
или
Д-т с-ки от група 21 Нематериални дълготрайни активи,
или
Д-т с-ки от група 30 Материали, продукция, стокиСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Счетоводно отчитане на разчетите с ПОЛ (подотчетни лица). Сравнение между частния и публичния сектор. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.