Счетоводен отчет


Категория на документа: Счетоводство4. РЕПО-сделки

5. Заемни фондове

5.1. От междубанковия паричен фонд

5.2. От европарични парази

5.3. От централната банка

ОБЩО ПАСИВИ
0

СОБСТВЕН КАПИТАЛ

1. Акционерен капитал

2. Резерви

3. Неразпределена печалба

ОБЩО КАПИТАЛ
0
ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ
0

5. Използвана литература

1. Счетоводство на банките, гл. ас. Петко Захариев, доц. д-р Надя Костова, доц. д-р Анита Атанасова, гл. ас. Надежда Попова, 2010 год., гр. Варна
2. Въведение в банковото дело, Стефан Вачков, Любомир Георгиев, Атанас Камеларов, Стено, Варна 2009 год.
3. referati.org
4. Банково счетоводство, Васил Меразчиев, Георги Баташки, 2000 год., гр. Свищов

1

 Структура на счетоводния баланс на търговска банка може да се намери в частта Приложение на стр. 17

2

 Балансът е примерен, източник Въведение в банковото дело, Стефан Вачков, Любомир Георгиев, Атанас Камеларов, Стено, Варна 2009

??

??

??

??

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Счетоводен отчет 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.