Счетоводен отчет


Категория на документа: Счетоводство3. Сетълмент-депозити в ЦБ

4. Кореспондентски сметки в чужди банки

5. Съкровищни бонове и други инструменти на паричния пазар

6. Заеми

6.1. Търговски заеми

6.2. Инвестиционни заеми

6.3. Потребителски заеми

6.4. Ипотечни заеми

7. Инвестиции в ценни книжа

7.1. Съкровищни облигации

7.2. Муниципални облигации

7.3. Корпоративни облигации

7.4. Корпоративни акции

8. Други активи

8.1. Банкови офиси, оборъдване и други ДМА

8.2. Обезпечения, получени от фалирали кредитополучатели

ОБЩО АКТИВИ
0

ПАСИВИ

1. Транзакционни депозити

2. Ивестиционни депозити

2.1. Спестовни депозити

2.2. Срочни депозити

3. Банкови ценни книжа

3.1. Депозитни сертификати

3.2. Банкови облигацииСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Счетоводен отчет 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.