Счетоводен баланс, счетоводни сметки


Категория на документа: Счетоводство


Национален сметкоплан Приет с Постановление N 65 на Министерския съвет от 25 март 1998 г. - приложение N 2, обнародван като притурка на "Държавен вестник", бр. 36 от 31 март 1998 г., в сила от 1 януари 1998 г., изм., бр. 51 от 4 юни 1999 г., бр. 3 от 11 януари 2000 г., в сила от 1 януари 2000 г.

Национални счетоводни стандарти (приети с ПМС No 65 от 1998 г., заменени с ПМС No 37 от 2002 г.; обн.,ДВ,бр.22 от 27 февруари 2002 г.)

??

??

??

??

2

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Счетоводен баланс, счетоводни сметки 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.