Счетоводен баланс, счетоводни сметки


Категория на документа: Счетоводство


Московски държавен университет по икономика, статистика и информатика

Регионален балкански център
гр. ВАРНА

По дисциплина: Счетоводен отчет

ТЕМА: Счетоводен баланс. Счетоводни сметки

СПЕЦИАЛНОСТ: Счетоводство, анализ и одит

Ноември 2005

СЪДЪРЖАНИЕ

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС...............................................................................3

І. Обща характеристика ................................................................................3

ІІ. Структура и съдържание на счетоводния баланс ..................................3

1. Балансови раздели ................................................................................3

2. Балансови пера (статии) .......................................................................3

ІІІ. Видове счетоводни баланси ....................................................................5

1. Редовни .................................................................................................5

2. Извънредни ...........................................................................................5

СЧЕТОВОДНИ СМЕТКИ .............................................................................5

І. Обща характеристика ................................................................................5

ІІ. Общи понятия при счетоводните сметки ...............................................5

ІІІ. Връзка на счетоводните сметки със счетоводния баланс....................7

КЛАСИФИКАЦИЯ НА СЧЕТОВОДНИТЕ СМЕТКИ ...........................7

І. Счетоводни сметки според връзката им със счетоводния баланс..............................................................................................................................7 ІІ. Счетоводни сметки според степента на обобщеност на счетоводната информация ...................................................................................................................7

ІІІ. Счетоводни сметки по предназначение и структура ............................8

Използвана литература ......................................................................................10

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

І. Обща характеристика
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Счетоводен баланс, счетоводни сметки 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.