Разработени теми за държавен изпит по счетоводство


Категория на документа: Счетоводство


К-т с/ка 100 /Основен капитал/
4. Трансформиране на задължения към кредитори, по тяхно съгласие

Д-т с/ка гр.40 /Доставчици/

гр.49 /Разчети с разни дебитори и кредитори/

гр. 15 /Получени заеми/

К-т с/ка 100 /Основен капитал/
5. Правене на дарение във вид на различни активи

Д-т с/ка гр.20 /Дълготрайни мат. активи/

гр.30 /Материални запаси/

гр.50 /Парични средства/

К-т с/ка 100 /Основен капитал/
* Стопански операции, свързани с отчитане намалението на основния капитал
1. Превръщане на внесени дялови вноски при напускане на съдружник във вид на парични средства
Д-т с/ка 100 /Основен капитал/

К-т с/ка 500 или 501 /Каса или РС /
2. Превръщане на внесени дялови вноски във вид на ДМА/! ДМА се амортизират!/

Д-т с/ка 100 /Основен капитал/

Д-т с/ка 240 /Амортизация на ДМА/ ****241 - ако е ДНМА***

К-т с/ка 203 /Машини/

гр.20 /Дълготрайни мат. активи/
3. Превръщане на направени дялови вноски във вид на КМА
Д-т с/ка 100 /Основен капитал/

К-т с/ка 301 /Материали/

302 /Продукция/

303 /Стоки/

313 /Млади животни/

314 /Животни за угояване/
Особености на собствения капитал на банките - определя се от Закона за банките и Наредба №8 за капиталовата адекватност на банките. Отнася се както за собствения капитал, като обща съвкупност, така и за съставляващите го елементи: основен капитал, резерви, финансов резултат.

Според Закона за банките минимално необходимия внесен капитал при учредяване на банката не може да бъде по-малък от 10 000 000 лв. Вноските срещу записаните акции до минимално необходимия капитал могат да са само парични. Открояват се следните особености:
* Минимално изискуемият размер на капитала е много висок
* Капитала трябва да бъде не само записан, но и внесен
* Образува се само чрез парични вноскиСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Разработени теми за държавен изпит по счетоводство 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.