Първия допир на българина до голямата счетоводна теория


Категория на документа: Счетоводство


Стопанска академия "Димитър А. Ценов"
гр. Свищов

ДОКЛАД

НА ТЕМА:
"Първото докосване на българина до голямата счетоводна теория на XIX век"

Изготвили:
Пламена Павлова Колева
фак. № 142116, СК, гр.25
Пламен Тодоров Данков
фак. № 142156, СК, гр.25
Илияна Валериева Димитрова
фак. № 142183, СК, гр.25

2014г.
гр. Свищов
СЪДЪРЖАНИЕ

1. Увод........................................................................... стр.3
2. Развитие на счетоводството в периода XVI - XIX век..............стр.4
3. Европа и голямата счетоводна теория на XIX век....................стр.5
4. Навлизане на счетоводството в ежедневието на българите.........стр.7
5. Едмонд Дьогранж - "Улесненото счетоводство или нов метод на обучение в полза на хората, посветили се на търговията".......стр.9
6. Българите и счетоводната литература.................................стр.14
7. Използвана литература.................................................стр.16

Увод

Без страх от грешка може да се твърди, че счетоводството е много старо, почти толкова, колкото и търговията, на която то е факел, огледало или фар, за да използвам изразните средства на античните народи. Въпреки това, положението на счетоводството в йерархията на човешките знания продължава да бъде неуточнено.

Счетоводството в най-ранните си форми, бележи своето начало още от Древността. Като различните народи са имали различни методи за водене на отчетността. Но в зададената ни тема ние ще разгледаме развитието на счетоводството на прага между Средновековието и Новото време и влиянието, което оказва върху българите през XIX век.

В съвременната специализирана литература, създателите на съвременното счетоводство в периода от началото на XVI - XIX век са подредени тематично и хронологически в четири групи: "предшествениците", "пионерите", "продължителите" и "реформаторите", но тези четири групи спомагащи за развитието на счетоводната отчетност ще бъдат разгледани на по-късен етап.

Развитие на счетоводството в периода XVI - XIX век

Една от модернистичните прояви в човешката история на големите промени на прага между Средновековието и Новото време е свързано с развитието на счетоводството, с появата и усъвършенстването на двустранното счетоводство. Много са факторите, които водят до засилените позиции в ежедневния бит на иначе познатото от Античността сметководство. Част от тях са географските открития и разширеното пространство на старите цивилизации, на развитието техниката и най-вече разгръщането на европейската търговия, покоряваща нови и нови пазари. Дълго време счетоводството е само спомагателна, слабо прецизирана техника. С появата обаче на манифактурата и на пазарно-ориентираното производство, с изграждането на търговските дружества и на големите компании, с настъпването на индустриалната ера, счетоводството достига един висок ранг в обществознанието - ранг на който и днес има право. Предизвикателствата пред счетоводството пораждат появата на счетоводители. Именно с тяхното участие то трайно, необратимо се превръща в наука.

Както споменахме в увода, сега ще разгледаме четирите групи, които водят до развитието на счетоводството и появата на двойното записване.
- Предшествениците - тези които в ранния XVI век засилват обществения интерес към важната мисия на сметководството, но достигат своите трактати до представянето на простото счетоводство.
- Пионерите - първите (на чело с големия Лука Пачоли), които разработват и пропагандират двустранното счетоводство.
- Продължителите - техните последователи, които допринасят за широкото разпространение на тази техника, популярна още като италианско счетоводство, а някои от тях успяват и да я усъвършенстват
- Реформаторите - те са тези които предлагат нови варианти, за да може счетоводството да бъде адаптирано към нуждите на индустриалното общество.

Тези последните, теоретиците на XIX век, превръщат счетоводството от статична в постоянно видоизменяща се материя. Извървян е дълъг път - ако в Античността сметководството е било поверявано на грамотните роби, в следващите векове - на париите, то в модерните времена счетоводството се превръща в университетска дисциплина. Най-сетне е открито, че то има и своя история.

Европа и голямата счетоводна теория на XIX век

В средата на XIX век, във времето, когато българите за първи път се докосват до теорията на двустранното счетоводство, в Европа за първи път се обръщат с поглед към историята на двустранното счетоводство. През 1869 г. публична лекция, изнесена в Миланската счетоводна академия, проф. Лучини насочва вниманието на своята аудитория към едно печатно съчинение по математика от 1494 г., което има самостоятелен раздел, посветен на сметководството. Авторът на тази книга е непознатият за счетоводителите до това време на XIX век - Лука Пачоли, който без да използва употребяваната и до днес счетоводна терминология, и без дори да съзнава своята новаторска мисия, поставя едно голямо начало. Тосканецът по рождение, член на Францисканския орден, учител и писател, Пачоли става автор на първият издаден трактат по двустранно счетоводство. Този трактат бива преведен на множество езици, включително на руски и японски език.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Първия допир на българина до голямата счетоводна теория 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.