Привлечен капитал


Категория на документа: СчетоводствоАнал.с/ка Облигационни заеми в тиражирани облигации

Кредит с/ка 709 Други приходи от дейността

8) погасяване на облигационен заем чрез изкупуване на собствени облигации (след внимателна икономическа преценка )

-със стойността при изкупуване

Дебит с/ка 514 Изкупени сабствени облигации

Кредит с/ка от гр.50 Парични средства

- отписване на изкупените облигации

Дебит с/ка 153 Дългови инструменти -номинална стойност

Кредит с/ка 514 Изкупени собствени облигации -със стойността при изкупуването

За разлика между двете оценки в последната статия се използват съответно с/ка 191 Премии, произтичащи от финансови инструменти или с/ка 192 Сконто от финансови инструменти
9) за начислените и изплатени лихви

а/Дебит с/ка 621 Разходи по лихви

Кредит с/ка 496 Разчети по лихви

б/Дебит с/ка 496 Разчети по лихви

Кредит с/ка от гр.50 Парични средства

10) за приключване на сметките,отчитащи разликите между стойностите при продажба на облигациите,както и в случаите при изкупуване на собствени облигации

а/ Дебит с/ка 116 Резерви от емисия на облигации

Кредит с/ка 109 Сконто от финансови инструменти или

б/ Дебит с/ка 108 Премии,произтичащи от финансови инструменти

Кредит с/ка 116 Резерви от емисия на облигации

11) конвентиране на облигации в акции (след регистриране на изменението в капитала)

Дебит с/ка 153 Дългови инструменти

Кредит с/ка 101 Основен капитал, изискващ регистрация

Всички други заеми и дългове,които не се отчитат чрез споменатите вече сметки -151 Получени краткосрочни заеми,152 Получени дългосрочни заеми и 153 Дългови инструменти, се отчитат чрез с/ка 159 Други заеми и дългове.Това са дългове по изплащане на пожизнена рента, както и други привлечени чужди средства и задължения -преоформените заеми като други дългове,финансовия лизинг (при наемателя) и др.

Сметка 159 Други заеми и дългове се кредитира при възникване на вече посочените задължения,а се дебитира при задължаване.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Привлечен капитал 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.