Показатели за оценка на финансовото състояние на холдинг


Категория на документа: Счетоводство


Натрупани загуби
(7,214,533)
(22,362,562)
Собствен капитал
139,966,939
119,666,590
Неконтролирани дялове
16,793,018
12,947,562
Общо за собствения капитал
156,759,957
132,614,152
Дългосрочни пасиви


Дългосрочни задължения
85,832,400
70,703,142
Отсрочени данъчни задължения
1,249,615
1,165,058

87,082,015
71,868,200
Краткосрочни пасиви


Задължения по търговски заеми
6,807,142
1,464,285
Облигационни заеми
-
18,000,000
Задължения към доставчици
8,595,204
8,365,556
Други краткосрочни задължения
12,014,800
10,089,518
Задължения към финансови предприятия
1,309,842
-

28,726,988
37,919,359
Обща сума на пасива
115,809,003
109,787,559
Общо за собствения капитал и пасива
272,568,960
255,579,679Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Показатели за оценка на финансовото състояние на холдинг 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.