Плащания, базирани на акции


Категория на документа: СчетоводствоКомпенсациите за възнаграждения на служителите, опциите за възползване от повишаване на цените на акциите, план за наличност - покупка от служителите и RSUs (employee stock options, stock appreciation rights, employee stock purchase plans,), са както следва:

Броят на акциите както и цената на упражняване на всички придобити и условни опции за акции се коригира, за да отрази промяната в цената на акциите на дружеството непосредствено след Разпределение.

Корпорация "Никон" е японска транснационална компания със седалище в Токио, спеиализирана в производството на оптика и електронни устройства за обработка на изображения.

Никон е част от концерна Мицубиши Груп. Основана е от Кьогаку Кьогойо през 1917 година под названието Nippon Kogaku K.K., но е преименувана през 1988 година.

Nippon Kogaku K.K., или Japan Optical Co., или Japanese Optical Society (по късно известна в цял свят като Nikon) е създадена на 25 юли 1917 година, на шестата година от управлението на император Taisho, в резултат от сливането на три фирми: Tokyo Keiki Seisaku-sho's optical division, Iwaki Glass Seisaku-sho и Fujii Lens Seizo-sho (едната от тях съществувала от 1883 година и вече имала достатъчно производствен опит). Сливането идва като резултат от решението на промишлената група Mitshubishi за започване на собствено оптично производство. Компанията е с уставен капитал от 2 милиона йени и първи президент Yoshihira Wada. Основното производство на новосъздадената фирма е било висококачествени оптични прибори за флота. В началото на производството персоналът е бил 200 души, производството и развоят са били насочени към оптично измервателно оборудване и телескопи, както и към разширение на производствената и развойната база. През януари 1921 се случило едно от важните събития в компанията. В Nippon Kogaku K.K. бил привлечен екип от 8 учени и инженери от Германия, чиято основна цел била създаването на обективи за фотографията. Един от инженерите, Heinrich Acht, останал във фирмата до 1928 г. е създател на първите фотообективи в Nippon Kogaku K.K. - сред тях и обектива 50см f/4,5 FLIEGER за аерофотография. Първият завод за оптично стъкло започва работа през 1923 година, а през 1925 започва производството на микроскопи под марката JOICO. През 1932 година Nippon Kogaku K.K. пуска на пазара първия обектив с марката Nikkor - обективи, предназначени за използване във фотографията, които се произвеждат и днес. През1937 година е усвоено производството на обективи Nikkor 50mm f/4.5, f/3.5, f/2.0, които масово са продавани в комплект с фотоапарати от други марки (Hansa Camera) до 1948 г., когато доставките са прекратени заради излизането на пазара на собствен модел фотоапарат - телеметричният Nikon 1. По време на втората световна война компанията получава големи поръчки от военните и практически всички мощности са пренасочени към военното производство. Персонала достига 23 000 души, работещи в 19 завода. Основен дял в продуктовата структура заемат бинокли, перископи, обективи за аерофотография, авиационни прицели и други продукти за военни цели. След края на войната е извършена конверсия на производството, като остава само един завод. Продуктовата гама от преди войната е разширена и фирмата става известна в цяла Япония.

През 1948 година на пазара излиза първият телеметричен фотоапарат, произведен от Nippon Kogaku K.K - Nikon 1. Името Nikon дължим точно на този модел - то се появява през 1946 в търсене на име за новия фотоапарат. За периода 1948 - 1964 година са произвеждани общо осем модела, между които Nikon SP - първият в света фотоапарат със титаниев затвор и моторизирана система за превъртане на филма, позволяваща снимане с 3 кад/с. По това време Никон има и най-голямата система обективи - Nikkor обективите покривали диапазона на фокусни разстояния от 21мм до 1000 мм. През 1949 г. акциите на Никон са листвани на борсите в Токио и Осака.
Гамата от артикули които произвежда корпорация "Никон" включва:
* фотоапарати;
* Фотооборудване на любителско, професионално ниво и за производство;
* скенери;
* бинокли;
* микроскопи;
* измервателни инструменти;
* оптично оборудване за (фотолитография) производство на полупроводникови прибори и интегрални схеми.
Nikon Corporation участва в борсовите индекси Nikkei 225 и TOPIX 100. През март 2008 година в компанията са заети 25 342 работници и служители.
От 2006 компанията почти на практика спира производството на фотоапарати с лента (класически тип, но все пак оставя два модела - Nikon F6 и Nikon FM10) и концентрира сили в цифровата фотография. Поддръжката на аналоговите фотоапарати с резервни части ще продължи минимум още 10 години.

В Консолидирания Годишен Финансов Отчет на Nikon за 2011г. са направени следните оповестявания за плащания, базирани на акции и видовете планове на компанията:

Опции върху акции (Stock Options):

През декември 2005 г. СССЯ (Съвет по счетоводни стандарти на Япония) издава стандарт № 8 "Счетоводен стандарт за опции"и свързаните с тях насоки. Новия стандарт е приложим и е в сила от 1 май 2006 г. Стандартът изисква дружествата да признават разходи за обезщетение базирани на акции на базата на справедливата им стойност към датата на предоставяне на помощта, както и разходи за възнаграждение при получаване на стоки и ислуги от наетите лица. Стандартът също изисква от дружествата да се отчитат за опции върху акции, предоставени на служители, на базата на справедливата им стойност на борсата или на базата на получените стоки и услуги.
В счетоводния баланс, опции върху акции са представени като права за придобиване на акции, като отделен компонент на собствения капитал с право на упражняване. Стандартът обхваща плащания базирани на акции, но не урежда плащания, базирани на парични еквиваленти (плащания с парични средства). В допълнение, стандартът помага на дружествата, които не се котират на фондовата борса в измерването на присъщата стойност на опциите, когато те не могат да определят надеждно справедливата им стойност. Дружеството прилага новия счетоводен стандарт за опции върху акции на тези, които са предоставени след 1 май 2006 г.

Като заключение може да бъде посочено, че в отчетите на Европейската и Американската компания (Motorola, Nokia) бяха намерени и оповестени голямо разнообразие от планове, за плащания и компенсации, базирани на акции в сравнение с Японското предприятие (Nikon), където има много оскъдна информация. От това следва да се обобщи, че практиките за възнаграждения на служителите с акции на компанията са по-специфични за Европейски и Американски компании.

??

??

??

??

0

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Плащания, базирани на акции 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.