Плащания, базирани на акции


Категория на документа: СчетоводствоПрез 2011 г. компанията предлага три основни плана за опции върху акции "Stock Option Plan 2005", "Stock option plan 2007" и "Stock option plan 2011", всяка от които, включително неговите условия, е одобрен от годишното общо събрание. Всяка опция дава право на притежателят й да запише една нова акция от тези на компанията. . Всички опции за акции имат определен график за придобиването им, според който 25% от опциите се придобиват една година след отпускането им и 6,2% всяко следващо тримесечие. Опциите върху акции по тези планове обикновено имат срок от 5 години.
Цената на упражняване е базирана на средно-претеглената цена на акциите на Нокия в Автоматизирани котировки на Националната асоциация на дилърите по ценни книжа (NASDAQ OMX Helsinki) по време на дните за търговия от първата седмица на втория месец от съответното тримесечие (Февруари, Май, Август или Ноември). Цената на упражняване се определя по седмична средно-претеглена стойност, за да се ограничат дневните специфични колебания в цената на акциите на Нокия. Определянето на цената на упражняване е дефинирано в правилата и условията на Плана за опции върху акции, който е одобрен от акционерите на Годишното общо събрание. Съветът на директорите не разполага с правото да променя начина, по който се определя цената на упражняване. Акциите ще бъдат допуснати за дивиденти през година, в която се извършва записването на акциите. Другите права на акционерите ще започнат на датата, на която записаните акции са вписани в търговския регистър. Раздадените опции на акции обикновено се конфискуват, ако служителите прекратят трудовите си правоотношения с компанията. Съгласно опциите върху акции емитирани по този план, общия максимален брой нови акции, които могат да бъдат записани са 23 203 328 представляващи 0,6% от гласовете към 31.12.2011г.

Таблицата по-долу посочва информация за опциите върху акции в обръщение (stock options outstanding) към 31 декември, 2011г.

Среднопретеглената датата на предоставяне на справедливата стойност на опции върху акции, предоставени през 2011 г. възлиза на 0,92 евро, 2,29 през 2010 г. и 2,34 евро през 2009 г.

Nokia изчислява справедливата стойност на опции върху акции, използвайки модела на Black-Scholes. Справедливата стойност на опции върху акции се оценява към датата на предоставяне на помощта и следните предположения:

Акции за изпълнение (Performance shares):

През 2011г Нокия прилага четири основни плана от този тип - План за акции за изпълнение 2007г., План за акции за изпълнение 2008г., План за акции за изпълнение 2009г. и План за акции за изпълнение 2010г. Всеки от тях включва правила и условия, одобрени от Съвета на директорите. Акциите за изпълнение (The performance shares) представляват ангажимент на Нокия да предоставя свои акции на служителите в бъдеще, ако те изпълнят предварително определени критерии. Акциите за изпълнение няма да бъдат предоставени, ако не се превишат два от следните предварително определени критерии: нарастване на средните годишни продажби на компанията за периода на изпълнение на този план и нарастване на показателя "печалба на акция" (EPS) в края на периода за изпълнение. И четирите основни плана за акции за изпълнение - 2007,2008,2009,2010 имат четиригодишен период на изпълнение, като през този период няма междинни изплащания. Акциите ще бъдат предоставени на участниците възможно най-скоро, след като бъдат придобити. Докато компанията не предостави акциите на участниците, те не могат да упражняват акционерските си права, които им позволяват акциите за изпълнение (performance shares) - право на дивидент и право на глас. Отпуснатите акции за изпълнение се конфискуват, ако трудовите правоотношения на участниците бъдат прекратени преди настъпването на момента на предоставяне.

Таблицата по - долу обобщава плановете за "акции за изпълнение":

Таблицата по-долу дава критериите за изпълнение на всеки глобален план за "акции за изпълнение":

Няма да има уреждане в рамките на изпълнението на плана Share 2009, тъй като средния годишен нетен ръст на продажбите на този план не е изпълнено.

Ограничени акции (Restricted shares)

През 2011г. Нокия прилага четири основни плана за ограничени акции - Тhe Restricted Share Plan 2007, 2008, 2009 and 2010, всеки от които има правила и условия одобрени от Съвета на директорите.

Ограничените акции се използват, за да се наемат нови специалисти или задържат и мотивират талантливите служители, което е жизнено важно за бъдещия успех на Нокия. И четирите основни плана имат ограничен период от три години след предоставянето на акциите. Докато акциите не бъдат предоставени, участниците не могат да упражнят акционерските си права - право на гласуване и право на дивидент. Отпуснатите ограничени акции (The restricted share) за изпълнение се конфискуват, ако трудовите правоотношения на участниците бъдат прекратени преди настъпването на момента на предоставяне.

Други планове за възнаграждение на персонала (Other equity plans for employees)

Освен горепосочените, Нокия има и други планове, предназначени за служителите на дружествата, които Нокия е придобила в САЩ и Канада. Чрез тези планове участниците могат да придобият Американски Диспозитарни Акции (American Depositary Shares - "ADSs") или обикновени акции. Тези планове не водят до увеличение на акционерния капитал на Нокия. Въз основа на тези планове групата има 0.1 милиона неуредени опции за акции към 31 декември 2011г. Средно претеглената цена на упражняване е 11.02 USD. На 10 Юли 2008г. Нокия придобива NAVTEQ и заедно с това придобива и плана за стимулиране на служителите с акции на NAVTEQ, наречен "NAVTEQ's 2001 Stock Incentive Plan". Във връзка с това всички непридобити ограничени акции (restricted stock) по плана на NAVTEQ са преобразувани в еквивалентен брой ограничени акции (restricted stock), които дават право на притежателите им върху акциите на Нокия. Максималният брой акции на Nokia, които е трябвало да бъдат предоставени на служителите на NAVTEQ през периода от 2008 г. - 2012 г. е около 3 милиона, от които около 2 млн. акции вече са били доставени към 31 Декември, 2010г. Нокия не възнамерява да прави допълнителни награди в рамките на Плана на NAVTEQ ("NAVTEQ Plan"). Нокия има План за продаване на акции на служителите (Employee Share Purchase Plan), предназначен за служителите в САЩ, които работят на пълен работен ден и по този план те могат да придобият Американски Диспозитарни Акции (ADS) с 15% отстъпка. Покупката на ADSs се финансира чрез месечни удръжки от заплатата на участниците и ADSs се закупуват на месечна база. Към 31 декември 2011, са били закупени около 800 000 ADSS по този план и е имало 1220 участници в плана.

Моторола е американска интернационална комуникационна компания, основана в Шаумбург (предградие на Чикаго), щата Илинойс. На 4 януари 2011 г. компанията се разделя на 2 независими части:
* Motorola Mobility, която се занимава с производството на мобилни телефони, смартфони, таблети (предимно за частните потребители).
* Motorola Solutions - с производството на продукти използвани предимно от индустрията, в публичния сектор, големите фирми и корпорации, напр. мрежови системи и устройства, радиотехника.
През август 2011 Гугъл обявява, че планира да закупи Motorola Mobility за 12.5 млрд. Долара.
Моторола стартира като корпорация Галвин Манифакчъринг(Galvin Manufacturing) през 1928 година. Името Моторола е от 1928, но е търговска марка от 1930 година. Основателят Пол Галвин измисля името Моторола, когато компанията започва да произвежда радиоприемници за автомобили. Много компании, които са се занимавали с прозизводство в областта на фотографията, радиоприемниците и други звукови апаратури през 20-те години са използвали наставката "-ola". Префикса на фирмата "motor-" е избран заради фокусирането ѝ в производството на автомобилна електроника.
Моторола е известна също с полупроводниковите си предприятия, между другото произвели прочутите микропроцесори 6800 (8-битов) и 68000 (16/32-битов). Функционален аналог на първия от тях, наречен СМ601, както и поредица съпътстващи микроконтролери от съответната компютърна архитектура, бяха проектирани в софийския Институт по микроелектроника и произвеждани пак там, а в по-големи количества и в Завода за интегрални схеми - Ботевград.
Особено успешен е микропроцесорът Motorola 68000. От 1979 г. насам, вече 3 десетилетия, той все още се произвежда в технологично и схемно подобрени варианти от редица фирми по света и архитектурата 68000 се използва.
Полупроводниковият отдел на Моторола се отделя последователно в две самостоятелни фирми: ON Semiconductor и Freescale Semiconductor, Inc. След демократичните промени в Източна Европа ON Semiconductor инвестира в полупроводниковите производствени мощности на Чехия и Словакия. Така двете страни съумяват да запазят отрасъла и специалистите си. Freescale пък се настанява солидно в Румъния.

Клиентите на Моторола се възползват от предимствата, които им предлага компанията, която се е утвърдила като ръководна в областта. Компанията е позиционирана с успех в над 100 страни, благодарения на лидерската си позиция в индустрията и подходящото си портфолио.

Компанията предоставя информация за финансовите си резултатни на два сегмента:

Правителство: правителствения сегмент включва продажбите на комуникационни системи, търговски радио системи и устройства, софтуер и услуги.

Предприятие: този сегмент включва продажбите на мобилни компютри и таблети, лазерни устройства, безжична локална мрежа (WLAN), интегрирана цифрова мрежа, както софтуер и услуги.

Моторола е дружество, организирано съгласно законите на щата Делауеър, като наследник на Илинойс корпорация, създадена през 1928 г.

Правителствения сегмент изгражда, произвежда, продава и предоставя комуникационни услуги, устройства и продукти за сигурност. Тези продукти се продават на широк кръг клиенти, включително на правителства, както и на търговски клиенти, които оперират в частни съобщителни мрежи и управляват мобилността на работната сила.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Плащания, базирани на акции 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.