Oтчитане придобиването на ДМА чрез строеж по стопански начин, чрез възлагане на друго предприятие и чрез преоценка на ДМА


Категория на документа: Счетоводство


Тема № 7 - Отчитане придобиването на ДМА чрез строеж по стопански начин, чрез възлагане на друго предприятие и чрез преоценка на ДМА
10.07.2012 г.

а) Придобиване на ДМА чрез строеж по стопански начин
- за отчитане на вложените материали по цена на придобиване:

Дебит с/ка 601 Разходи за материали

Кредит с/ка 302 Материали
- за отразяване на начислената амортизация на машините и съоръженията, участвали в строителството

Дебит с/ка 603 Разходи за амортизация

Кредит с/ка 241 Амортизация на ДМА
- за начисляване на заплатите на работниците, участващи в строежа на актива

Дебит с/ка 604 Разходи за заплати

Кредит с/ка 421 Персонал
- за начислените осигурителни вноски на персонала, участващ в строителството на актива

Дебит с/ка 605 Разходи за осигуровки

Кредит с/ка от гр. 46 Разчети с осигурители
- за извършените други разходи, свързани със строителството по стопански начин

Дебит с/ка 609 Други разходи

Кредит с/ка 401 Доставчици

Кредит с/ка 503 РС в левове
- за обобщаване на разходите по строежа на актива

Дебит с/ка 613 Разходи за придобиване на ДМА

Кредит с/ка 601 Разходи за материали

Кредит с/ка 603 Разходи за амортизация

Кредит с/ка 604 Разходи за заплати

Кредит с/ка 605 Разходи за осигуровки

Кредит с/ка 609 Други разходи
- за заприхождаване на новопостроената сграда по стопански начин

Дебит с/ка 202 Сгради и конструкции

Кредит с/ка 613 Разходи за придобиване не ДМА
б) Придобиване на ДМА чрез възлагане на друго предприятие
- за преведения аванс на изпълнителя, съгласно договор и платежно нареждане, както и данъчна фактура на изпълнителяСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Oтчитане придобиването на ДМА чрез строеж по стопански начин, чрез възлагане на друго предприятие и чрез преоценка на ДМА 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.