Отчитане на собствения капитал


Категория на документа: Счетоводство


Дт гр.50 - емисионна стойност
Дт 109 - направен отбив

Кт 101 - по номинална стойност
-Капитализиране на печалба - Дт 122 / Кт101
-трансформиране на задължение в дялове - Дт гр15;гр.40 / Кт 101
При намаление:
-връщане на дялове на съдружник - Дт 101 /Кт гр.50
-частично освобождаване на съдружници от внасяне на записани дялови вноски - Дт 101 / Кт 426
-изкупени собствени акции
• По цена над номиналната стойност Дт 101; 109 / Кт гр.50
• По цена под номиналната стойност Дт101 / Кт гр.50; 108

7. ОТЧИТАНЕ НА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ В БАНКИТЕ
Минималните изисквания за
основен капитал на банките са различни от посочените в търговския
закон. В закона за кредитните институции е посочено, че основния капитал
на банките не може да бъде по-малко от 10млн. лв. И при това тези
ресурси трябва да бъдат в парични вноски и да са реално внесени, а не
само записани. Отчитането на основния капитал започва след решение на
общото събрание на акционерите и формирането на подписка, в която
акционерите заявяват броят акции, които ще закупят. Тогава се съставя
счетоводната статия:

Дт с/ка 4260 (Вземания по записани, но невнесени капиталови вноски)

Кт с/ка 1011 (Основен капитал записан, но невнесен)
След като акционерите закупят записаните акции се съставя счетоводната
статия. До 10млн вноските са само парични, над 10млн. може и апортни,
които са оценени по справедлива стойност от две вещи лица и само след
разрешение от БНБ.

Дт с/ка група 50 (Парични средства) / група 20 (ДМА) / група 21 (НДА)
/ група 22 / раздел 3

Кт с/ка 4260 (Вземания по записани дялови вноски)
За да се отрази трансформацията на капитала се съставя следната счетоводната
статия:

Дт с/ка 1011 (Основен капитал записан, но невнесен)

Кт с/ка 1012 (Основен капитал записан и внесен)
Ако акционерите в законоустановения срок (6месеца) не си платят
записаните акции, банката им праща писмено предизвестие след изтичането,
на което се считат за изключени, губят акциите и направени вноски и
направените вноски се трансформират в резерви. Банковият капитал може да
се намали само след разрешение на БНБ. Намаляването става чрез
изкупуване на акции, изкупените акции се отчитат по дебита на сметка
5121 (Изкупени собствени акции).

Дт с/ка 5121 Изкупени собствени акцииСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Отчитане на собствения капитал 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.