Отчитане на собствения капитал


Категория на документа: Счетоводство


- трансформиране на задължения към кредитори и доставчици в основен капитал
- при дарения
* ХАРАКТЕРНИ СТОПАНСКИ ОПЕРАЦИИ, СВЪРЗАНИ С ОТЧИТАНЕТО НА ОСНОВНИЯ КАПИТАЛ
- Счетоводни записвания, свързани с формирането на основния капитал:
А) Получени парични и непарични дялови вноски от съдружници при учредяване на предприятието

Дебит с/ка от гр. 20, 21, 27, 30, 31, 50

Кредит с/ка 101 (102)
Б) При несъвпадение на времето на записване и внасяне на дяловите вноски

Дебит с/ка 426

Кредит с/ка 101 (102)
В) За внсените зписани парични и непарични дялови вноски

Дебит с/ка от гр. 20,21,27,30,31,50

Кредит с/ка 426
- Счетоводни записвания, свързани с увеличението на основния капитал:

Дебит с/ка 111

Дебит с/ка 117

Кредит с/ака 101 (102)
Б) Увеличаване на основния капитал за сметка на дължими дивиденти съгласно договор за дяловото участие:

Дебит с/ка 425

Кредит с/ка 101 (102)
В) Припривличане на нови съдружници

Дебит с/ка от гр. 20,21,27,30,50

Кредит с/ка 101

Дебит с/ка 426

Кредит с/ка 101
Г) увеличение на номиналната стойност на акциите и дяловете:

Дебит с/ка от гр. 20,21,30,50

Кредит с/ка 101
- Счетоводни записвание, свързани с намалението:
А) Невенесени записани дялови вноски от съдружници

Дебит с/ка 101 (102)

Кредит с/ка 426Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Отчитане на собствения капитал 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.