Отчитане на ремонта на ДМА


Категория на документа: Счетоводство


Дт с/ка 603 Разходи за амортизация

Кт с/ ка 241 Амортизация на ДМА
- за начислени работни заплати
Дт с/ка 604 Разходи за заплати

Кт с/ка 421 Персонал
- за начисляване на социални и здравни осигурителни вноски върху заплатите
Дт с/ка 605 Разходи за социални осигуровки и надбавки

Кт с/ка 455 Разчети с общественото осигуряване
- за начислени други разходи
Дт с/ка 609 Други разходи

Кт с/ка 401 Доставчици

Кт гр. 50 Парични средства

Кт с/ка 422 Подотчетни лица
- за отнасяне разходите по предназначение и приключването на сметките от група 60
Дт с/ка 613 Разходи за бъдещи периоди

Кт с/ка 601 Разходи за материали

Кт с/ка 603 Разходи за амортизация

Кт с/ка 604 Разходи за заплати

Кт с/ка 605 Разходи за социални осигуровки

Кт с/ка 609 Други разходи
- за отнасяне на извършените разходи като разходи са основен ремонт и приключването на сметка 612 Разходи от спомагателна дейност
Дт с/ка 613 Разходи за бъдещи периоди

Кт с/ка 612 Разходи за спомагателна дейност
- за погасяване разходите за бъдещи периоди
Дт с/ка 611 Разходи за основната дейност
Дт с/ка 612 Разходи за спомагателна дейност
Дт с/ка 614 Разходи за организация и управление

Кт с/ка 613 Разходи за бъдещи периоди
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Отчитане на ремонта на ДМА 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.