Oтчитане и контрол върху ДДС във фирма


Категория на документа: Счетоводство


 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА

ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДЕН ФАКУЛТЕТ

на тема:

Отчитане и контрол върху ДДС

във фирма "Афилли ООД"

Дипломант:....................................
Научен ръководител:............................
ВАРНА

2008

Съдържание

Увод ........................................................................................ 4

Глава 1 Характерни особености на ДДС
1. Същност на данъка и причини за въвеждането му........................ 7
2. Данъчно събитие, данъчна основа, данъчни субекти и обекти на облагане.......................................................................................... 11
3. Регистрация и дерегистрация по ДДС.......................................... 17
4. Документиране на ДДС.................................................................. 22
5. Освободени доставки и придобивания......................................... 25
6. Данъчен кредит - същност, обхват, внасяне на дължимия данък и възстановяване на данъчен кредит........................................... 31
7. Облагане с ДДС при внос на стоки............................................... 39

Глава 2 Счетоводно отчитане на ДДС
1. Отчитане на ДДС............................................................................ 42

1.1. отчитане на ДДС, когато регистрираното лице извършва само облагаеми сделки................................................................................ 46
1.2. отчитане на ДДС, когато регистрираното лице извършва облагаеми и необлагаеми сделки...................................................... 49
2.Отчитане на ДДС в края на данъчния период............................... 50
Глава 3 Данъчен контрол върху ДДС
1. Същност и особености на контрола при облагането с ДДС....... 51
2. Данъчни нарушения и престъпления при облагане с ДДС......... 54
3. Обекти на контрола при облагане с ДДС..................................... 62

Заключение....................................................................................... 72

Списък на използваната литература........................................ 74

Приложения.................................................................... ................. 76

УВОДСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Oтчитане и контрол върху ДДС във фирма 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.