Организационни аспекти, регулиране и счетоводно отчитане на строителната дейност


Категория на документа: Счетоводство


 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА

Финансово-Счетоводен факултет

КУРСОВА РАБОТА

на тема :

Организационни аспекти, регулиране и счетоводно отчитане на строителната дейност

06.03.2014г.

СЪДЪРЖАНИЕ

I. УВОД

* Описание на Строителната дейност

II. Изложение

* Етапи на Строителната дейност

* Договори за строителство

* Видове договорни отношения

* Счетоводно отчитане на Приходите и Разходите за строителна дейност

* Отчитане на Приходите

* Отчитане на Разходите

* Разходи за Временно строителство

* Държавна политика и Регулиране на Строителната дейност

* Дирекция за Национален Строителен Контрол

* Независим Строителен контрол

Използвана литература

* Счетоводство на предприятието -2008г.

* Инвеститорски контрол на строежи и ремонти - Йордан Божков - София 2007г.

* Строително предприемачество и недвижима собственост- Пламен Благов Илиев - 2013г.

* Сборник с доклади от научна конференция на Икономически Университет-Варна- 2012г.

* http://lex.bg/Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Организационни аспекти, регулиране и счетоводно отчитане на строителната дейност 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.