Лекция по финансово счетоводство


Категория на документа: Счетоводство


241/

/20_ - отчетна стойност

705/123 - разликата между справедливата и балансовата стойност

503/229 - постъпления на парични средства и намаляване на вземанията

752/721
721/123 - другия доход за наемодателя от лихвата

От гледна точка на НАЕМАТЕЛЯ

20_/ - заприходяване по справедлива стойност
4531/

652/ - финансов разход

/159 - дългове, заеми

603/241 - начисляване на амортизация
159/503 - намаляваме задълженията

Ако имаме предплата (аванс)
503/

/754

/4532

751/709

651/
4531/

/503

602/651

Продажба на ДМА

241/ - ако е амортизиран
705/

/20_ - отчетна стойност

411/ - на клиенти

/705 - продажна цена

/4532Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекция по финансово счетоводство 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.