Лекция по финансово счетоводство


Категория на документа: Счетоводство


203/613 500

Отчитане на лизингови договори

Споразумение, по силата на което наемодателя предоставя на наемателя, срещу еднократно или няколко плащания, правото на ползване на даден актив за определено време.

Финансов лизинг - наемодателят прехвърля рисковете по използване на актива, а изгодата е по експлоатацията му. Към края на договора следва да бъде прехвърлена собствеността на дадения актив. Срока на договора следва да покрива по-голяма част от икономическия живот на актива. Цената на договора се получава от вноските, които се правят през времето на договора и тази сума е равна на справедливата стойност на актива.
621/652 - разходи за лихви
123/621 - загуба

Експлоатационен лизинг - наемодателят дава право на ползване на наемателя, без да му прехвърля изгодите и рисковете от неговото ползване
- наемодател - продължава да е собственик и оперативно отбелязва, че дадената машина е отдадена за ползване
963/991 - даване под наем
498/ - вземания от наемателя наем

/709

/4532

503/498 - превежданата за наема сума

603/241 - амортизираме актива си
709/603 - отнасяне на разхода за амортизация
709/123 - ако наема е по-висок от амортизацията - печалба

Когато ни върнат актива - 991/963

НАЕМАТЕЛ
912/991 обект на отчитане е наема, който плащаме

602/
4531/

/499

499/502

611/602
614/602

Накрая - 991/912
Ако сме НАЕМОДАТЕЛ, отразяваме вземане от наемите
229/___+ДДС

/705 със справедливата стойност

/4532

/752 лихвата

705/Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекция по финансово счетоводство 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.