Лекция по финансово счетоводство


Категория на документа: Счетоводство


Ремонт и подобрения на ДМА

Два начина:
- със собствени средства
- от специализирано ремонтно предприятие

Пример:
Ремонт на търговски обект (счупени стъкла). Ремонта не е свързан с подобрения ==> тези разходи трябва да бъдат отнесени като текущи.

Пример2:
Ремонт, при който подменяме всичко, надстрояваме, цялостно замазване, т.е. правим подобрение, трябва да отнесем увеличенията разходите в увеличение на балансовата стойност на ремонтирания актив.

Подобрение е налице, когато ремонта води до увеличаване на качеството на произвежданите продукти и услуги на този продукт (осъвременяване), или промяна на функционалното предназначение на актива.

- ремонт, когато няма подобрения
601/302
604/421
605/46_ - осигуровки за сметка на работодателя
421/46_ - осигуровки за сметка на персонала
612/60_ - разходи за спомагателна дейност
611/612 - отнасяме към основна дейност

614/612

- ако възложим на външно предприятие, с право на данъчен кредит

602/
4531/

/401

401/503

611/
614/

/602

- когато има подобрения
Пример:
- отчетна стойност - 100000
- амортизации - 80000
- балансова стойност - 20000
- разходи за ремонт - 60000
Разходи за ремонт
613/60_ 60000
241/613 60000

Ако разходите за ремонт са 85000:
613/60_ 85000
241/613 80000Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекция по финансово счетоводство 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.