Курсова работа по управленско счетоводство


Категория на документа: Счетоводство


таблица 1 - коригираме продажната цена на отделните количества продукция като премахваме допълнителните разходи за да получим справедлива цена за 1 брой.

таблица 2 -обема на всеки от продуктите А и Б поотделно умножаваме по продажната цена за 1 брой продукт, в резултат на което формираме база за разпределение /продажната стойност за цялата продукция по вид/.

таблица 3 - базата за разпределение на всеки от продуктите А и Б делим на общата продажна стойност и на двата продукта и умножаваме по сумата на общите производствени разходи, в резултат на което получаваме индивидуалната себестойност.

таблица 4 - Коефициента на рентабилността се изчислява се като разделим брутният доход от продажбите на приходите от продажбите.

В случая коефициента е 74%, което показва, че са реализирани високи приходи с малък разход на средства.

Използвана литература:
1. учебника по управленско счетоводство - МВБУ
2. http://ktkbg.blogspot.com - въведение в счетоводството

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Курсова работа по управленско счетоводство 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.