Курсова работа по управленско счетоводство


Категория на документа: Счетоводство


1 170 100

300 000

2. Съставете отчет за рентабилността.

таблица 4
Изчисляване на коефициента рентабилност
Показатели
Продукт
А
Продукт
Б
Общо
1. Приходи от

продажби
660 100
510 000
1 170 100
2.Себестойност
169 242
130 758
300 000
3.Брутен доход

от продажбите
(т.1 - т.2)
660 100 - 169 242 = 490 858
510 000 - 130 758 = 379 242
870 100
4.Рентабилност на продажбите
( т.3 : т.1)
490 858 : 660 100

= 74%
379 242 : 510 000

= 74%
870 100 : 1 170 100 = 74%


3. Отговорете на въпроса "Има ли значение продажната цена, т. е различните цени за отделните продукти по отношение на разходите, които ще се включат в себестойността?

В производството продуктите не могат да бъдат обособени самостоятелно преди достигане на определен момент, наречен "разделителна точка", защото ще се стигне до изкривяване на информацията и от там до неправилно калкулиране на себестойността. Разходите по производствения процес за всички продукти са общи, а след "разделителната точка" се разграничават между отделните продукти.

Калкулирането на себестойността по пропорционалния метод на база относителни дялове може да се сформира по два начина: продажна цена и предполагаема продажна цена на продуктите. Първият начин е най-разпространен за калкулирането на себестойността. Защото основните производствените разходи са определящи за сформирането на продажната цена. Втория начин се прилага, когато е необходимо да се изчисли предполагаема цена при разлика между продажната и крайната цена и разходите по допълнителната преработка след разделителна точка.
4. Направете кратък анализ на получените данни.

За калкулирането на себестойността използваме пропорционален метод на база относителни дялове на продажната цена за всеки продукт в общата цена, който се основава на предположението, че продажната цена е в зависимост от производствената себестойност. Следователно трябва да направим следните изчисления:
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Курсова работа по управленско счетоводство 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.