Курсова работа по управленско счетоводство


Категория на документа: Счетоводство


Печалба за първото тримесечие = 6 000 + 11 000 + 1 000 = 18 000 лв

задача 33

През второто тримесечие на годината предприятие реализира 120 000 лв. приход от продажби. Единичната продажна цена е 100 лв. Данните за производството и продажбите са следните:

Месец
Производство в брой
Продажби в брой
Април
500
300
Май
600
400
Юни
600
500

Към началото и към края на тримесечието няма наличност от материални запаси. Ежемесечният капацитет на предприятието по отношение на оборудване и трудови ресурси е 600 единици продукция. Разходите за преки материали възлизат на 25 лв. за единица. Ежемесечните Разходи за преработка са 8 000 лв., в това число Разходи за труд 2 000 лв., Общопроизводствени разходи 3 000 лв, от които 1 000 лв. амортизация, Разходите за продажба и управление са 3 000 лв.

Иска се: Да се състави вътрешнофирмен отчет и да се определи печалбата по месеци и общо за второто тримесечие, като се приложи калкулиране на база производствен цикъл.

Решение:

Приходи от продажби = единична продажна цена х продажба в брой
април 300 х 100 = 30 000 лв.
май 400 х 100 = 40 000 лв.
юни 500 х 100 = 50 000 лв.

Начален запас от продукция:
април 200 х 25 = 5 000
май 200 х 25 = 5 000
юни 100 х 25 = 2 500

Преки материални разходи = производство в брой х единица разход за пряк материал
април 500 х 25 = 12 500 лв.
май 600 х 25 = 15 000 лв
юни 600 х 25 = 15 000 лв

Крайният запас се явява начален запас от предходния месец, следователно за:
април 5 000
май 2 500
юни - няма

Себестойност на продукцията = Начален запас от продукцията + Преки материални разходи - Краен запас от продукция
април 5 000 + 12 500 - 5 000 = 12 500 лв.
май 5 000 + 15 000 - 2 500 = 17 500 лв.
юни 2 500 + 15 000 = 17 500 лв.

Предварителен пределен доход = Приходи от продажби - Себестойност на продукциятаСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Курсова работа по управленско счетоводство 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.