Курсова работа по управленско счетоводство


Категория на документа: Счетоводство


10 000
45 000
IV Разходи за преработка
9 000
9 000
9 000
27 000
V Печалба
6 000
11 000
1 000
18 000


Приходи от продажби = единична продажна цена х продажба в брой
януари 100 х 300 = 30 000 лв.
февруари 100 х 400 = 40 000 лв.
март 100 х 200 = 20 000 лв.

Начален запас от продукция
януари - нямаме данни за предходен месец
февруари 100 х 50 = 5000
март 200 х 50 = 10 000

Преки материални разходи = производство в брой х единица разход за пряк материал
януари 400 х 50 = 20 000 лв.
февруари 500 х 50 = 25 000 лв.
март - няма производство

Крайният запас се явява начален запас от предходния месец, следователно за:
януари 5000
февруари 10 000
март - няма

Себестойност на продукцията = Начален запас от продукцията + Преки материални разходи - Краен запас от продукция
януари 20 000 - 5 000 = 15 000 лв.
февруари 5 000 + 25 000 - 10 000 = 20 000 лв.
март 10 000 лв.

Предварителен пределен доход = Приходи от продажби - Себестойност на продукцията
януари 30 000 - 15 000 = 15 000 лв.
февруари 40 000 - 20 000 = 20 000 лв.
март 20 000 - 10 000 = 10 000 лв.

Разходите за преработка ежемесечно са 9 000 лв. по условие.

Печалбата = Предварителен пределен доход - Разходи за преработка
януари 15 000 - 9 000 = 6 000 лв.
февруари 20 000 - 9 000 = 11 000 лв
март 10 000 - 9 000 = 1 000 лв.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Курсова работа по управленско счетоводство 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.