Курсова работа по управленско счетоводство


Категория на документа: Счетоводство


Производство в брой
Продажби в брой
Януари
400
300
Февруари
500
400
Март

200

Към началото и към края на тримесечието няма наличност от материални запаси. Ежемесечният капацитет на предприятието по отношение на оборудване и трудови ресурси е 500 единици продукция. Разходите за преки материали възлизат н а 50 лв. за единица. Ежемесечните Разходи за преработка са 9 000 лв., в това число Разходи за труд 3 000 лв., Общопроизводствени разходи 3 000 лв, от които 1 000 лв. амортизация, Разходите за продажба и управление са 3 000 лв.

Иска се: Да се състави вътрешнофирмен отчет и да се определи печалбата по месеци и общо за първото тримесечие, като се приложи калкулиране на база производствен цикъл.

Решение:

Показатели
Януари
Февруари
Март
Всичко
I Приходи от продажби
30 000
40 000
20 000
90 000
II Себестойност на продукцията
15 000
20 000
10 000
45 000
1 Начален запас продукция

5 000
10 000

2 Преки материални разходи
20 000
25 000

45 000
3 Краен запас продукция
5000
10 000


III Предварителен пределен доход
15 000
20 000Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Курсова работа по управленско счетоводство 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.