Курсова работа по управленско счетоводство


Категория на документа: Счетоводство
по Управленско счетоводство

тема: Системи и подходи на калкулиране

Разработил: Проверил:
Бедрие Осман ас. Галин Марков
редовно обучение
4 група
фак.№ 2145

Система за калкулиране по фактически разходи и модел за съизмерване на приходите и разходите при калкулиране на база производствен цикъл

задача 11

Във връзка с производството на продукт Х през месец юни са отчетени следните фактически разходи:

Показатели

Обем производство (в единици)
3 000
Основни материали (лв.)
24 000
Отработени човекочасове
6 000
Разценка за един човекочас (лв.)
4
Амортизация (лв.)
12 000
Други променливи производствени разходи (лв.)
10 000

За производството на единица продукт Х по норматив са предвидени 2 ч/ч. Нормалният средномесечен производствен капацитет на предприятието е 5 000 ч/ч.
Иска се: Да се определи себестойността на произведената продукция от изделието Х през месец юни.

Решение:

Отработени човекочасове х Разценка за 1 човекочас = 6 000 х 4 = 24 000

Себестойността на произведената продукция от изделие Х =
Отработени ч/ч х Разценка за 1 ч/ч + Основни материали + Амортизация + Други променливи производствени разходи = 24 000 + 24 000 + 12 000 + 10 000 = 70 000

Отговор: Себестойността на произведената продукция от изделие Х през месец
юни е 70 000 лв

задача 22

През първото тримесечие на годината предприятие реализира 90 000 лв. приход от продажби. Единичната продажна цена е 100 лв. Данните за производството и продажбите са следните:

МесецСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Курсова работа по управленско счетоводство 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.