Курсова работа по счетоводство


Категория на документа: Счетоводство
МЕЖДУНАРОДНО ВИСШЕ БИЗНЕС УЧИЛИЩЕ

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ
Бакалавърска програма Бизнесадминистрация

Учебна дисциплина "Счетоводство"

КУРСОВА РАБОТА

Разработил: Проверил:
Силвия Борисова Доц. Радка Абаджиева
Фак. № 18839

I. Да се определи сумата н записания /основен/ капитал към 30.09.2013г. и към 31.10.2013г.:
Основния /записан / капитал на предприятието към 30.09.2013г. е 147 800лв.

Основния /записан / капитал на предприятието към 31.10.2013г. е 149 800лв.:

/осн. к-л 147 800лв. и записан к-л по т.7 - 2 000лв./

II. Да се съставят счетоводните статии, отразяващи извършените стопански операции:
1. Закупен е компютър на стойност 2 000 лв. Сумата не е изплатена на доставчика.
2. Получен е краткосрочен банков заем в размер на 5 000 лв. Средствата са постъпили
по разплащателната сметка на предприятието.
3. С парични средства от касата са изплатени разходи за телефонни услуги на стойност
800 лв.
4. Получено е съобщение от обслужващата банка, че по разплащателната сметка на
предприятието са постъпили приходи от продажби на стоки в размер на 10 000 лв.
5. Изплатени са задълженията към доставчика по оперция 2 със средства от
разплащателната сметка.
6. Изплатени са заплати на персонала в размер на 9 500 лв. Необходимите парични
средства са прехвърлени от разплащателната сметка на предприятието по дебитните
карти на заетите.
7. Съгласно решение на Общото събрание с част от неразпределената печалба,
възлизаща на 2 000 лв., е увеличен записаният (основен) капитал.
8. Закупени са стоки на стойност 6 000 лв. със средства от разплащателната сметка.
1т.

2т.

3т.

4т.

5т.

6т.

7т.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Курсова работа по счетоводство 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.