Курсова работа по ФСА


Категория на документа: Счетоводство


57296000
-4419000
КЗ
1,44
1,41
0,03
Препоръчителната стойност на този коефициент следва да бъде около и над единица. Полученият резултат показва, че предприятието предпочита да финансира дейността си със заемни средства, което създава по-висок риск. Оптималната стойност на показателя следва да бъде по-ниска.

11. Ниво на платежоспособност = (Пар. ср-ва в нач. на пер. + ВхПП)/ИзхПП = (1471000 + 144325000)/143961000 = 145796000/143961000 = 1,01
Показател
Текуща год.
Предходна год.
Изменение
Пар. ср-ва в нач. на пер.
1471000
1464000
7000
Входящи парич. потоци
144325000
154289000
-9964000
Изходящи парич. потоци
143961000
154282000
-10321000
Ниво на платежосп.
1,01
1,01
0
Стойността на този коефициент следва да бъде над единица. Полученият резултат показва, че предприятието е платежоспособно, но има недостиг на финансови средства и не е в състояние да извършва всички плащания в срок.

12. Коефициент на рентабилност на собствения капитал (КРСК) = ФР/СК = -4039000/ 55086500 = -0,07
- Среден размер на СК = (СК2011 + СК2012)/2 = (57296000 + 52877000)/2 = 110173000/2 = 55086500
Показател
Текуща год.
Предходна год.
Изменение
Финансов резултат
-4039000
-939000
-3100000
Собствен капитал
52877000
57296000
-4419000
Собствен капитал (ср.)
55086500
58380500
-3294000
КРСК
-0,07Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Курсова работа по ФСА 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.