Курсова работа по ФСА


Категория на документа: Счетоводство


Изменение
Задължения към достав.
4394000
10587000
-6193000
Зад. към достав. (ср.)
7490500
12424000
-4933500
Изходящ поток
91822000
91437000
385000
Пер. за плащане (дни)
~32
~52
-20
Периодът на плащане на задълженията следва да бъде възможно по-кратък. В това предприятие той следва положителна тенденция на понижаване. За текущия отчетен период задълженията към доставчици се погасяват в рамките на около месец, което е приемлив срок, но е препоръчително да бъде съкратен.

6. Нетна възвръщаемост = ФР/НПрПр = -4039000/98646000 = -0,04
Показател
Текуща год.
Предходна год.
Изменение
Финансов резултат
-4039000
-939000
-3100000
Нетни прих. от прод.
98646000
104489000
-5843000
НВъзвр.
-0,04
-0,01
-0,03
Стойността на този показател следва да бъде по-висока от нула. За това предприятие тя е отрицателна и се понижава. Едновременното приключване на отчетния период с нарастваща загуба и понижена абсолютна стойност на нетни приходи е причина за влошаване на този показател с бързи темпове.

7. Коефициент на ефективност на разходите (КЕР) = Прих./Разх. = 0,96
Показател
Текуща год.
Предходна год.
Изменение
Приходи
99797000
105446000
-5649000
Разходи
103836000
106385000
-2549000Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Курсова работа по ФСА 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.