Курсова работа по ФСА


Категория на документа: Счетоводство


57296000
-4419000
Дългосрочни пасиви
513000
342000
171000
Постоянен капитал
53390000
57638000
-4248000
Дълготрайни активи
111663000
117642000
-5979000
КФДА
0,48
0,49
-0,01
Минималната стойност на този коефициент следва да бъде единица. За това предприятие тя е равна на 0,48 и следва негативна тенденция на понижаване. Тази стойност се различава в голяма степен от препоръчителното равнище, което означава, че дълготрайните активи не се финансират с дългосрочни източници.

2. Коефициент на обращаемост на краткотрайните активи (КОКА) = НПрПр/КА = 98646000/18960000 = 5,20 ~ 5
- Среден размер на КА = (КА2011 + КА2012)/2 = (20344000 +17576000)/2 = 37920000/2 = 18960000
Показател
Текуща год.
Предходна год.
Изменение
Нетни прих. от прод.
98646000
104489000
-5843000
Краткотрайни активи
17576000
20344000
-2768000
КА (ср. размер)
18960000
17559000
1401000
КОКА
~5
~6
-1
Този коефициент показва до колко лева оборот е довела реализацията на един лев краткотрайни активи. Стойността му е понижена, в сравнение с предходния отчетен период. Тази посока на развитие се характеризира като негативна. Абсолютната стойност на коефициента е относително ниска.

3. Период на събиране на вземанията в дни = (Взем./НПрПр).365 = (8338500/98646000).365 = 0,085.365 = 31,025 ~ 31
- Среден размер на взем. = (Взем.2011 + Взем.2012)/2 = (9551000 +7126000)/2 = 16677000/2 = 8338500
Показател
Текуща год.
Предходна год.
Изменение
Нетни прих. от прод.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Курсова работа по ФСА 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.