Корпоративно счетоводство


Категория на документа: Счетоводство


1400 бр(сме вложили) – 1000бр= 400бр прер/д на бр м-ли
400бр х2.2= 880 лв прер/д, Но цената от 2.20 става 2лв 20ст икономия
1400 брх 0.20= 280 лв икономия -600= -880+280
Променливи р/ди: зависят от обема произв продукция – 250 -220= 30 лв икономия; 250 лв за 1000 бр 0.25лв/бр планирано – 800 бр х 0.25= 200 би бил фактически р/д; 220-200= 20 лв прер/д.
Постоянни р/ди не зависят от обема на продукцията, затова 500-470= 30 лв икономия
500 лв за 1000лв= 0.50 лв; 800 х0.5= 400 би бил (а те са 470 лв) 500 – 400=100 прер/д
Администр р/ди имат х-р на постоянни, но нямат отн-ие към произв продукти 400-420= -20 прер/д
Печалба от произв д-ст 1000лв: 1000бр =1лв планирано; 800бр х 1лв= 800лв губим 200лв. Но ние сме повишили цената от 7 на 8лв  800бр х 1лв= 800лв; 800-200= 600лв планова печалба. Печелим от по-високата цена, но губим от по-малкия бр.

Счет печалба 600
Увеличения
1. Р/ди за труд- ефективен 80
2. Намал.цена на м-ли 280
3. Пост произв р/ди 30
4. Прод цена 800
Общо увеличения 1190
Печ без намаления 1790
Намаления:
1. Увеличена ставка 240
2. Използваемост на м-ли 880
3.Прер/д на пром р/ди 20
4.Пост произв р/ди 100
5. Администр р/ди 20
6. Съкратен обем продажби 200
Общо намаления: 1460
Фактическа печалба е 330 (1790-1460)
След тази таблица вече можем да търсим конкр р-ия. Да се обърне внимание на слабото звено – използваемостта на м-лите, но и на полож неща  прод цена.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Корпоративно счетоводство 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.