Корпоративно счетоводство


Категория на документа: Счетоводство


6%х 6000= 360 лв отиват в склада за м-ли като допълн р/д към тези 2000 лв, които склада си има.; 27%х 6000= 1620  към 80000лв; 20%х 6000= 1200 към 60000 лв; 47%х 6000= 2820  към 140000лв
С тези 6000 лв нямаме повече работа. Те са вече р/ди на произв цехове. Но в склада вече имаме 2360 лв, които трябва да разпределим. Схемата е съща, ползваме четвъртия ред. 6%х 2360= 142лв; 31%х 2360= 732; 50%х 2360= 1180 и 13%х 2360= 306 от склада връщаме 306 лв в помощното стопанство, които трябва да разпр по 1-вия ред.
27%х 306= 83 лв  разпрделим по І цех; 20%х 306= 61лв  ІІцех; 47% х 306= 144  ІІІ цех; 6%х 306= 18 лв  в склада, втори път връщаме. Тези 18 лв трябва да ги четвъртия ред: 6%х 18=1; 31%х 18= 6; 50%х 18= 9 и 13%х 18= 2лв от склада в пом ст-во. Можем да го продължим технически, но икономически няма смисъл. Затова тези 2 лв просто ги прехвърляме на ІІІ цех.
От пом ст-во към склада общо сме прехвърлили 387 лв (360+ 18)
6000 х 6%= 360 лв в склада; 2000+ 360= 2360 х 13%= 306 лв и добавяме 2 лв и става 308 лв в пом ст-во и 360 х 6%= 18 лв. Гледаме само склада и помощния цех.

І ІІ ІІІ Пом цех Склад

10000 18000 28000 6000 2000 от условието

1620 1200 2820 (6000) 360 І-то разпределение

142 732 1180 306 (2360) ІІ разпр

83 61 144 (306) 18 ІІІ разпр

1 6 9+2 - (18) ІV разпр
 11846 19999 32155 0 0 = 64000

2.Алгебричен метод – имаме толкова неизвестни, колкото са цеховете, чийто р/ди ще нулираме  2 неизвестни в нашия случай. С-ма от 2 уравнения: R – ремонтен цех= общите р/ди, които той трябва да разпредели, след като получи от склада падащата му се част и S= склад – общите р/ди, които склада трябва да разпредели, след като получи и от ремонтния цех.
R= 6000 + 0.13s
S= 2000 + 0.06r

6000 = r- 0.13s
2000= s – 0.06r/ x16.667

33333= 16.66667 – 1r

6000=r- 0.13s
33333= -1r + 16.66667s

39333 =0 +16.53667s

s= 39333/ 16,53667= 2378 = 2360 +18
r= 6000 +0.13s= 6309 = 6000 + 306

3.Метод на елиминирането – най-напред разпределяме р/дите от единия цех, така ги намираме. Същото и с другия цех. 6000 лв ги разпр с 27, 20, 47 и 6%.

І ІІ ІІІ Рем цех Склад
Първонач р/ди 10000 18000 28000 6000 2000
Разпр на нем р/ди 1620 1200 2820 (6000) 360 От 1-то разпределение 1000+ 5000+ 8000= 14000 без 2000

7% 36% 57%
Разпр на скл р/ди 165 850 1345 (2360)

11785 20050 321565 0 0

Пример за рентабилност:

І год ІІ год
Бал печалба след дан облаг 10620 3510Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Корпоративно счетоводство 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.