Корпоративно счетоводство


Категория на документа: Счетоводство


К-т Разплащателна сметка 250

Д-т Машина 15850 (15 000 + 600 + 250)

К-т Разходи за придобиване на ДМА 15850 лв (цена на придобиване)

2. а) отразяване на покупната цена на производствения оборот
Д-т Разходи за придобиване на ДМА 80000
Д-т Разчети за ДДС 16000

К-т Доставчици 96000

б) отчитане плащането към доставчика
Д-т Доставчици 96000

К-т Разплащателна сметка 96000

в) Разходите да се отчитат
Д-т Разходи за материали 900

К-т Материали 900

Д-т Разходи за заплати 700

К-т Персонал 700

Д-т Разходи за осигуровки 180

К-т Разчети с осигурители 180

Д-т Разходи за амортизации 60

К-т Амортизация на ДМА 60

Д-т Разходи за придобиване на ДМА 1840 (900 + 700 + 180 + 60)

К-т Разходи за материали 900

К-т Разходи за заплати 700

К-т Разходи за осигуровки 180

К-т Разходи за амортизации 60

г) заприходяване на актива
Д-т Машини и оборудване 81840 (80000 + 1840)

К-т Разходи за придобиване на ДМА 81840

4. Счетоводно отчитане на придобиването на ДМА по реда на непаричните вноски на съдружници.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Корпоративно счетоводство 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.